מחירון מערכות אזעקה

ביקור טכנאי מערכות אזעקה        

300₪ - 200₪

המחיר מתייחס לביקור בשעות העבודה המקובלות

  

התקנת מערכת אזעקה קווית

3,400₪ - 1,650₪

המחיר מתייחס להתקנת לוח מקשים,

2 גלאים סטנדרטיים,

שני צופרים (פנימי וחיצוני) ואינו כולל הכנת תשתית.

 

התקנת מערכת אזעקה אלחוטית

4,900₪ - 2,900₪

המחיר מתייחס להתקנת מערכת מתקדמת

(מעל 30 אזורים)

וכולל התקנת לוח מקשים, 2 גלאים סטנדרטיים,

שני צופרים (פנימי וחיצוני) וחייגן.

אפליקציה למערכת אזעקה

495₪

ההתקנה כוללת מודם והרשאה עד 10 מנויים

גלאים

גלאי נפח פנימי

340₪ - 240₪

המחיר כולל גלאי אינפרא אדום לטווח 8-12 מטר

 

גלאי נפח חיצוני

400₪ - 690₪

המחיר מתייחס להתקנת גלאי נפח חיצוני קווי.

עלות התקנת גלאי נפח חיצוני אלחוטי עשויה להתייקר בכ- 20%.

 

גלאי וילון

490₪ - 290₪

המחיר מתייחס להתקנת גלאי וילון פנימי עד 6 מטר.

עלות התקנת גלאי וילון חיצוני עשויה להתייקר בכ- 30%.

 

גלאי אקוסטי

390₪ - 240₪

המחיר מתייחס להתקנת גלאי אקוסטי קווי.

עלות התקנת גלאי אקוסטי אלחוטי עשויה להתייקר בכ- 30%.

 

גלאי אקטיבי חיצוני

680₪ - 420₪

המחיר כולל גלאי סורג קווי עד 10-50 מטר

גלאי סורג

890₪ - 690₪

המחיר כולל גלאי סורג קווי עד 50 מטר

 

גלאי מגנט

360₪ - 240₪

המחיר כולל גלאי מגנט

 

גלאי אנטי מסק

540₪ - 360₪

המחיר מתייחס להתקנת גלאי קווי

 

צופרים

צופר פנימי

350₪ - 150₪

המחיר כולל צופר פנימי

 

צופר חיצוני קווי

410₪ - 290₪

המחיר כולל צופר חיצוני קווי

 

צופר חיצוני אלחוטי

940₪ - 640₪

המחיר כולל צופר חיצוני אלחוטי

סוללת גיבוי למערכת אזעקה

250₪ - 350₪

  • Google Play - White Circle

©2018 by miniTO.