אבגד מערכות אזעקה 

כיוון שעון מערכת אזעקה

שעון לא מכוון

תקלה המופיעה לאחר הפסקת חשמל ארוכה, שבמהלכה סוללת הגיבוי התרוקנה

כוון את השעון

הקש "0" ארוך (3 שניות) ואח"כ הקש

( מיד "1" ארוך (3 שניות 

הקלד את השעה המדויקת בפורמט

 שעות 24

לדוגמא: 13:42

# לסיום הקש סולמית

השעה המעודכנת תוצג על גבי המסך

כיוון תאריך מערכת אזעקה

תאריך לא מכוון

תקלה המופיעה לאחר הפסקת חשמל ארוכה, שבמהלכה סוללת הגיבוי התרוקנה

כוון את התאריך

הקש "0" ארוך (3 שניות) ואח"כ הקש

( מיד "2" ארוך (3 שניות 

הקלד את התאריך בפורמט

dd:mm:yy

לדוגמא: 14:09:20

ספטמבר 14 שנת 2020

# לסיום הקש סולמית

התאריך המעודכן יוצג על גבי המסך

יוצג גם יום בשבוע

כיוון  שעון  מערכת  אזעקה

כיוון תאריך מערכת אזעקה

 למשתמשים בלוח מקשים מדגם עם צג אדום

אותו תהליך כמו הנ"ל רק אין צורך להקיש

סולמית לאישור #

  • Google Play - White Circle

©2018 by miniTO.