פימא מערכות גילוי פריצה ואזעקה

סדרת הנטר-פרו
קפטן 8 
מערכות מתקדמות לגילוי פריצה ואזעקה

פתרון תקלות
המערכת מבצעת בדיקות עצמיות ובודקת את האביזרים המחוברים אליה, כל הזמן. כאשר מתרחשת תקלה, נורית ‘תקלה’ אדומה מתחילה להבהב, בלוח המקשים מופיע תיאור התקלה בשורה התחתונה, בזיכרון נרשמת התקלה עם הזמן והתאריך, והמערכת יכולה להגיב ע"י דיווח למוקד, חיוג לטלפונים, הפעלת אביזרים חיצוניים ועוד. 
 כדי להפסיק את זמזם
לוח המקשים לחץ
והחזק במשך 3 שניות כפתור
תקלה שעה ותאריך

שעון לא מכוון

תקלה המופיעה לאחר הפסקת חשמל ארוכה, שבמהלכה סוללת הגיבוי התרוקנה

כוון את השעון

הקש קוד ראשי והתקדם לפי ההנחיות כדלהלן

סוללה נמוכה

תקלה המופיעה כשהסוללה חלשה, לאחר הפסקת חשמל ארוכה. יש להמתין כ- 24  שעות להעלמות ההודעה. אם ההודעה ממשיכה יותר מיממה, יש להודיע לטכנאי

תקלת מתח רשת

תקלה המופיעה בזמן הפסקת חשמל, בדרך כלל. אם לא הייתה הפסקת חשמל, קרא מיד לטכנאי

תקלת קו טלפון

הבדיקה השגרתית של קו הטלפון נכשלה

 בדוק אם שאר המכשירים המחוברים לקו הטלפון

של המערכת )טלפונים, פקס, וכד'( פעילים. אם כן, ועדיין מופיעה התקלה,

קרא לטכנאי

  • Google Play - White Circle

©2018 by miniTO.