הבהובי הלד בהפעלה

ירוק - מערכת האזעקה לא מופעלת 

כחול - המיניטו מחובר לשרת

           מצב עבודה - תקין

אדום - מערכת האזעקה מופעלת 

            הפעלה מלאה

כחול - המיניטו מחובר לשרת

           מצב עבודה - תקין

כתום - מערכת האזעקה מופעלת 

            הפעלה חלקית

כחול - המיניטו מחובר לשרת

           מצב עבודה - תקין

  • Google Play - White Circle

©2018 by miniTO.